Ang pagdating ng mga kastila sa pilipinas Chet fuck

Rated 4.48/5 based on 644 customer reviews

Sa isang pag-aaway, napaslang ng mga Cebuano ang 27 mga Kastila.Nilisan ng mga Kastila ang Cebu upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay.Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo ng Luzon.Nagtatag ng isang syudad sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng tatlong siglo.Nagsimula ang rebolusyon laban sa Espanya noong Abril ng 1896, na pagkaraan ng dalawang taon ay humantong sa proklamasyon ng kalayaan at ang pagtatatag ng Unang Republika ng Pilipinas.Ngunit ang Kasunduan sa Paris, na naganap sa katapusan ng Digmaang Espanyol-Amerikano, ay naglipat ng pamamahala sa Pilipinas sa Estados Unidos.Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 67,000 taon na ang nakalilipas.

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.bago dumating ang espanyol, may ekonomiya na ang pilipinas.tayo ay nangaso, nangisda, nagtanim nga palay at nakipag-kalakalan na tayo sa iba pang mga bansa gaya ng tsina at Indonesia.Sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, mabigat ang impluwensiya ng relihiyong Kristiyanismo sa mitolohiyang Pilipino.Sinira ng mga Kastila ang ilang mga nagawa ng mga Pilipino noon na may kinalaman sa kanilang “orihinal” na mitolohiya, at pinalitan ang mga ito ng mga rebulto ni Kristo at ng mga santo.

Leave a Reply